Muziekmakerij Harry van Wijk

Praktijkcursus 'Muziek in de Kerk'


Openingsdag op zaterdag 5 september 2015

9:30 koffie
10:00 officiële deel
12:30 einde

Het officiële deel begint met een morgengebed. Daarna zullen we met elkaar gaan onderzoeken wat nu eigenlijk belangrijk is bij het begeleiden van gemeentezang, ongeacht de stijl waarin je speelt, of de stijl van het lied. Daarna geeft Harry een impressie van de cursus.

De openingsdag, en ook de meeste cursusdagen vinden plaats in de Kandelaar, Heiligenbergerweg 64, Amersfoort.

De cursus bestaat uit 3 zaterdagen van 10:00 - 13:00 waarin we met de hele groep cursisten ingaan op onderstaande onderwerpen. En verder uit 6 zaterdagen waarin we anderhalf uur (10:00 - 11:30, of 11:30 - 13:00 in kleinere groepen aan het werk gaan. Daarbij is alle ruimte voor individuele begeleiding. Zie cursusdata.

Zie voor meer informatie de onderstaande tekst, of neem contact op met Harry van Wijk

 

Structuur:

 

Inleiding

De afgelopen jaren is het landschap van de kerkmuziek steeds gevarieerder geworden. In veel kerken heeft naast het orgel ook de piano zijn intrede gedaan. Psalmen en traditionele kerkliederen worden steeds meer gecombineerd met moderne (opwekkings)muziek. Voor jou als kerkorganist of pianist een uitdaging!

De Praktijkcursus 'Muziek in de Kerk' is een praktijkopleiding voor hedendaagse kerkmuziek, waarbij alle muziekstijlen aan bod komen. De cursus is bestemd voor zowel organisten als pianisten die regelmatig in de eredienst spelen. Beide instrumenten zullen dan ook veel aan bod komen.

De cursus wordt gegeven door Harry van Wijk. Harry heeft jarenlang ervaring als organist en cantor in de Gereformeerde Kerk 'De Kandelaar' in Amersfoort. Hij gaf eerder cursussen aan organisten in Nederland en in Suriname. Omdat er in Nederland nog geen vergelijkbare cursussen bestaan ontwikkelde hij de Praktijkcursus 'Muziek in de Kerk'.

 

Voor wie?

Ben jij een organist of pianist die regelmatig in de eredienst speelt, of wil je graag in de eredienst spelen, maar heb je nog een laatste zetje nodig? Dan is de Praktijkcursus 'Muziek in de Kerk' iets voor jou! De cursus is laagdrempelig en geschikt voor verschillende niveaus. Als cursist kun je kiezen voor het werken met uitgeschreven muziek, of voor improviseren met akkoordenschema's en zelf geharmoniseerde muziek.

 

Inhoud praktijkcursus

De eerstvolgende cursus gaat van start in september 2015. De opleiding bestaat uit drie zaterdagen van 10:00 - 13:00, voor alle deelnemers, en zes lessen van anderhalf uur gegeven aan kleine groepen, op andere zaterdagen.

 • spelen van zettingen (uitgeschreven, zelf geharmoniseerd, of via akkoordenschema's) met specifieke aandachtspunten voor orgel en piano
 • maken van voorspelen a.d.h.v. bestaande zettingen of akkoordenschema's
 • maken van liedvariaties a.d.h.v. bestaande zettingen of akkoordenschema's
 • cadans, aansluiting voorspel en verzen
 • tempo
 • registratie op orgel

Ook praten we verder over de liturgische kant, en de rol van jou als muzikant in de kerk.

 • omgaan met onbekende liederen
 • opbouw van de liturgiemuziek vooraf, collecte en na afloop
 • korte of lange voorspelen?
 • meditatieve momenten
 • voorbereiding samen met voorgangers
 • contacten met  andere musici, met kerkenraad
 • omgaan met waardering en kritiek
 • wat verder ter tafel komt

De cursusdata zijn:

5 september - opening 
3 oktober - gezamenlijke les
14 november, 12 december - kleine groepen
16 januari - gezamenlijke les
13 februari, 12 maart, 2 april, 21 mei - kleine groepen
18 juni - gezamenlijke les met afsluitingsavond

Als cursist krijg je de opdracht om ergens in het cursusjaar een sing-in, vesper, praise-avond of iets vergelijkbaars te organiseren in je eigen kerk. Dit gaat in onderling overleg met de cursusleider. De bedoeling is dat deze avond qua stijl bij jou en bij je gemeente past. Je kunt tijdens deze avond gebruik maken van het materiaal dat in de cursus is behandeld.
Ook werken alle cursisten mee aan een gezamenlijke slotavond in de Kandelaar. De inhoud van deze avond stellen we in de loop van het jaar gezamenlijk samen, aan de hand van de muziek die tijdens de cursus wordt behandeld.

Het cursusmateriaal is voor een groot deel ontwikkeld door Harry van Wijk.

 

Cursusmateriaal

Voor de Praktijkcursus 'Muziek in de Kerk' werk je met het onderstaande cursusmateriaal. De readers zijn inbegrepen in de cursusprijs. De begeleidingsbundels worden zelf aangeschaft en vallen buiten de cursusprijs. Waar mogelijk wordt er gewerkt met begeleidingsbundels die je zelf al in je bezit hebt.

 • reader van Harry van Wijk
 • enkele modules van Kerkmuziek III
 • bestaande harmonisatiemethodes (indien van toepassing)
 • begeleidingsbundels en andere liturgische muziek (indien van toepassing)
 • materiaal dat cursisten zelf aandragen
 • opnames van gespeelde kerkdiensten

Kosten

De Praktijkcursus 'Muziek in de Kerk' start in september 2015, en bevat negen cursusdata gedurende het seizoen 2015-2016. De kosten zijn € 500, inclusief het lesmateriaal van Harry van Wijk.

 

Opgave

Wil je je opgeven voor de Praktijkcursus 'Muziek in de Kerk'? Neem dan contact op met Harry van Wijk. Vermeld bij je aanmelding je naam en adresgegevens, de gemeente waar je speelt, het instrument en de mate waarin je zelf improviseert of werkt met harmonisaties.

Eerstvolgend concert

27 augustus 2022

orgelconcert Ruurlo
Aanvang: 14:00

- naar concertagenda
Harry van Wijk, Organist, Componist, Amersfoort, Googletekst

Aankondiging


Harry van Wijk, Organist, Componist, Amersfoort, Googletekst
harry van wijk muziek concert orgel amersfoort kandelaarkerk